SAĞLIK-SEN

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI

Sağlık-Sen 4/b Süresiz Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmesi İçin Dava Açtı


Sağlık Bakanlığı, Sağlık-Sen’in sayıları 11 bin 500’u bulan süresiz sözleşmelilerin kadroya geçirilmeleri yönündeki talebine olumlu yanıt vermeyince, konu mahkemeye taşındı.

Sağlık-Sen’in Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, süresiz sözleşmelilerin 3+1 sözleşmeliler gibi kadroya geçirilmesi talep edilerek “uygulamanın, Anayasa’nın ve uluslararası sözleşmelilerin hukuk ve eşitlik ilkelerine aykırı” olduğu savunuldu.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Bakanlığın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesine tabi olarak süresiz sözleşmeli personel istihdam ettiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi;

“Ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından kadrolu çalışanlardan farklı istihdam edilen 4/b süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları yıllardır mağduriyet yaşıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için süresiz sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilmeli.”