SAĞLIK-SEN

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI

MİSYON VE VİZYON

MisyonSağlık ve sosyal hizmet çalışanların mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirecek çalışmalar yapmak, sağlık ve sosyal politikalara yön verecek faaliyetlerde bulunmak, ülke insanının daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşamasına katkı sağlamak, Türkiye ve dünyada haksızlığa uğramış ve yardım bekleyen dezavantajlı kişi ve kesimlere yardım etmekVizyonTürkiye’deki kamu görevlileri sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip, sağlık ve sosyal politikalar konusunda temel belirleyici, dünyadaki sendikal faaliyetlerde lider konunum da sivil toplum kuruluşu olmak.Temel değerler:
 • Sosyal adalet temelinde hak taleplerine yönelen,

 • Çalışma ahlakını temel prensip olarak ele alan,

 • Mazlum ve mağdurun korunmasına odaklanan,

 • İnsanı yaşatma idealinin devletin varlığı için temel bir gereklilik olduğunu düşünen,

 • Örgütüne ve toplumuna karşı sorumluluk bilincinde olan,

 • Kibirden uzak,

 • Empati duygusu yüksek

 • Bir anlayışla yapılması gerekliliğini ifade edebiliriz. Bu değerler sendikacılığı çerçevesinde temel değerlerimiz ise şunlardır:

 • Eylemsellik

 • Değişime Açıklık

 • Çözüm Odaklılık

 • Demokratik Katılım

 • Şeffaf Yönetim

 • Bilimsellik