Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Hazırlandı

19 Mart 2024