Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde Yürütmeyi Durdurma

27 Eylül 2021