Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri Basın Açıklaması ve İş Bırakma Kararı